Menu:

Vælg en landsdel

Fra undermenuen i venstre side kan du vælge runesten fra landsdelene.

Forklaring

Runestenenes nummerering og navn var tidligere bestemt af Danmarks Runeregister fra 1941-42. Runologisk Laboratorium har begået en ny nummerering, der er styret af stenenes geografiske placering, det er en klar forbedring og jeg har valgt at bruge denne i registret.

De geografiske koordinater har jeg dels aflæst fra min GPS, dels fundet på Google Earth ud fra mit kendskab til stenenes placering. De er næppe helt nøjagtige, men gode nok til at føre til runestenen. Jeg har valgt at benytte Grader, Minutter.Decimaler, da jeg har erfaret at flere bil navigatorer er præ-indstillet med dette format, men måske har jeg hugget mig selv i foden?

Nationalmuseet har givet tilladelse til at jeg linker til deres fortrinlige database fra hver enkelt runesten. Herved er der direkte adgang til mange detaljer om stenene.

Det sidste link går til Kulturarvsstyrelsens database - Fund og Fortidsminder der for nylig har fået nyt og spændende look. Her kan man finde yderligere oplysninger samt se luftfoto og diverse historiske kort.
Desværre har jeg ikke kunnet finde samtlige danske runesten i databasen.