Runestene.dk

Forklaring af links i registret

Image

Runestene numre

DK SL 3 HADDEBY-3

Nationalmuseet har nummereret alle indskrifter, opdelt efter landsdele. Jeg har medtaget den ældre nummerering bestemt af Danmarks Runeindskrifter (DR) fra 1941-42, samt angivet stednavn.

Image

Geografiske koordinater

55º31.380' N 9º6.871' E

Koordinater i Grader og Decimalminutter (DMM) linker til nuværende placering i Google Maps. Her kan koordinaterne aflæses som Decimalgrader (DM) eller Grader, minutter og sekunder (DMS)

Image

Danske Runeindskrifter

Natmus detaljer

Nationalmuseet/ Københavns Universitet har genåbnet databasen Runer.ku.dk i 2023 med nyt layout. Her kan du læse inskriptionen og alle detaljer om den enkelte sten.

Image

Slots- og Kulturstyrelsen

Fund og Fortidsminder

Fund og Fortidsminder er et link til Slots- og Kulturstyrelsens database, hvor man kan få yderligere oplysninger, samt se luftfoto og diverse historiske kort. Det er ikke alle runesten, der findes i databasen.

Image

Nationalmuseet

Wikipedia

Nationalmuseet har i forbindelse med bogen Danmarks Runesten skrevet indlæg om 100 runesten fra det gamle danske område til Wikipedia. Vi venter spændt på foto og tekst til de sidste 160 sten.

Image

Fotografier

Fotografier er enten mine egne eller Nationalmuseets. De findes da i Nationalmuseets online billedarkiv. Ved utilgængelige eller tabte sten har jeg brugt tegninger eller fotografier fra Danmarks Runeindskrifter af Lis Jacobsen og Erik Moltke, 1942 (DR).

Image

De skånske runesten

Riksantikvarieämbetet

Fornsök er et link til svenske Riksantikvarieämbetes database, der modsvarer den danske Runer.ku.dk

Image

De skånske runesten

Runinskrifter.net

Runinskrifter.net er et link til svenske Marcus Smiths side med samtlige runefund, den bygger på Samnordisk Runtextdatabas, se nedenfor.

Christer Hamp fra Sverige har en rigtig fin side med runesten, her er Christers egne fotos, og inskriptioner, der er hentet fra Samnordisk Runtextdatabas.

Christers runor

Arild Hauge fra Norge har en fyldestgørende side om runer her. Han skriver også om folkevandrings- og vikingetiden.

Arilds runer

Alle links til runestenene bygger på databasen Samnordisk Runtextdatabas. Læs mere om den her. Du kan også søge online ved klik på knappen nedenfor.

RAA Runor